RESPECT MY DIFFERENCES - Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

więcej

Razem możemy

Przejdź do treści

RESPECT MY DIFFERENCES

DZIAŁANIA
Erasmus+

RESPECT MY DIFFERENCESO PROJEKCIE

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi z siedzibą w Gliwicach jest organizatorem projektu „Respect my differences”. Projekt finansowany i realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Partnerami uczestniczącymi w wymianie młodzieżowej oprócz Polski, są organizacje z Rumunii- MUNICIPALITY OF ALBA IULIA  oraz z Włoch- ENNEA cultura territorio socjeta.
Termin realizacji wymiany- przełom marca i kwietnia w miejscowości Poronin. Uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach 2- 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Nad prawidłową realizacją wymiany czuwać będzie koordynator projektu.
Celem projektu „Respect my differences” jest integracja młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej. Poprzez udział młodzież niepełnosprawna stanie się bardziej samodzielna w codziennym życiu.  U uczestników wzrośnie poczucie wartości oraz świadomość własnych umiejętności. Młodzież niepełnosprawna chce pokazać, że niewiele się różni od innych, a ich niepełnosprawność nie stanowi bariery do aktywności w życiu. Młodzież pełnosprawna będzie miała okazję do rozwinięcia swojej kreatywności oraz tolerancji. Podniesie poziom umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza niewerbalnej. Dzięki wspólnemu spotkaniu uczestnicy udowodnią jak ważna jest tolerancja i walka z dyskryminacją, która krzywdzi i demotywuje jednostki już u podstaw. Wymiana młodzieży będzie okazją do zdobycia nowych doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami z krajów partnerskich, a także możliwość nawiązania stałej współpracy pomiędzy organizacjami.
Uczestnikami wymiany jest młodzież pełnosprawna – pełnoletni wolontariusze organizacji, oraz młodzież z niepełnosprawnością umysłową. Realizacja projektu przebiegać będzie w oparciu o metody poza formalne. Metody poza formalnego uczenia się dostosowane dla wszystkich,  bez względu na wiek, płeć czy stopień pełnosprawności. Ich uniwersalność jest w tym przypadku największym atutem, gdyż dzięki nim młodzież z niepełnosprawnością będzie mogła aktywnie uczestniczyć we wszystkich aktywnościach podczas wymiany.


HARMONOGRAM

Dzień 1
Przyjazdy uczestników, zapoznanie z regulaminem ośrodka, sprawy administracyjno - organizacyjne. Powitanie wszystkich uczestników przez organizację goszczącą, rozdanie pakietów informacyjnych. Zapoznanie się z miejscem pobytu i najbliższym otoczeniem.

Dzień 2
Poznajemy się. Integracja uczestników poprzez poszukiwanie wspólnych cech i zainteresowań. Gry pobudzające uczestników poprzez aktywność ruchową przygotowane przez liderów.
Warsztaty- okiem aparatu. Tematyka zdjęć związana z tolerancją i równością. Podsumowanie i ewaluacja warsztatów. Wieczorne gry i zabawy integracyjno-adaptacyjne.

Dzień 3
Energizery. Out and In. Warsztaty pozwalające wszystkim na zrozumienie, czym jest niepełnosprawność. Przybliżenie praw osób z niepełnosprawnością. Inscenizacje z życia codziennego, w których przedstawimy najczęstsze wyzwania, którym muszą sprostać osoby z niepełnosprawnością. Warsztaty rozwijające umiejętność nawiązywania komunikacji oraz przezwyciężania barier komunikacyjnych.  
Poznawanie historii, kultury i kuchni rumuńskiej, a także pogłębianie integracji wszystkich uczestników. Pierwszy wieczór kulturowy - interaktywna zabawa przygotowana przez grupę z Rumunii, tradycyjny poczęstunek.

Dzień 4
Warsztaty malarskie- Przemaluj bariery. Pobudzanie artystyczne uczestników, ujawnienie artystycznych talentów osób niepełnosprawnych oraz pokazanie sztuki jako formy walki z dyskryminacją.
Warsztaty literackie- Przemaluj bariery. Tworzenie fabuły w oparciu o namalowane przed południem obrazy. Ewaluacja wieczorna, podsumowująca warsztaty. Poznawanie historii, kultury i kuchni włoskiej, pogłębianie integracji wszystkich uczestników Drugi  wieczór kulturowy - interaktywna zabawa przygotowana przez grupę z Włoch, tradycyjny poczęstunek.

Dzień 5
Inaczej ale mogę!!! Dzień zmagań sportowych. Współdziałanie osób niepełnosprawnych  i pełnosprawnych. Zasady fair play w sporcie i w życiu. Wypracowanie kodeksu fair play polskiej, pogłębianie integracji wszystkich uczestników Trzeci wieczór kulturowy - interaktywna zabawa przygotowana przez grupę z Polski, tradycyjny poczęstunek.

Dzień 6
Warsztaty teatralne-Sztuka przełamuje bariery. Opowiadamy bajki i legendy popularne w krajach. Sztuka przełamuje bariery - spektakl teatralny przygotowany przez uczestników. Sztuka przełamuje bariery - przygotowanie przedstawienia. Okiem aparatu - ewaluacja i podsumowanie rezultatów w małej grupie. Ewaluacja wieczorna. Wieczór refleksji przy muzyce.

Dzień 7
Sztuka przełamuje bariery - przygotowanie przedstawienia. Próba generalna. Spacer relaksacyjny. Spotkanie uczestników omówienie spraw organizacyjnych związanych z przedstawieniem. Sztuka przełamuje bariery - spektakl teatralny. Wspólne przyjęcie dla zaproszonych gości. Okiem aparatu - ewaluacja i podsumowanie rezultatów w małej grupie. Ewaluacja.  

Dzień 8
Ewaluacja projektu. Podsumowująca dyskusja Ocena końcowa dotycząca całości u np. zakwaterowania, wyżywienia, jakości projektu. Rozdanie certyfikatów. Okiem aparatu - prezentacja rezultatów prac grup mieszanych na forum grupy. Zabawa pożegnalna.

Dzień 9
Spacer po okolicy. Kontynuacja promocji projektu i programu Erasmus +. Pożegnanie się z miejscem wymiany, Utrwalenie rezultatów projektu. Wykonanie pamiątkowych zdjęć. Promowanie projektu poprzez rozwieszenie plakatów i refleksje mieszkańców. Wyjazd uczestników.


INFORMACJE

Data:
01-09.04.2017
Miejsce:
Dom wczasowy U Tośki 2
Adres:
ul. Anieli Gut -
Stapińskiej 20
Poronin
Strona:


KONTAKT

tel:


przewiń do góry
Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi
Darczyńcy


Kontakt


Copyright © 2013-2018 czlowiek-czlowiekowi.pl
All Rights Reserved
Wróć do spisu treści